Kontakt i opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20 kwietnia 2016 na adres
ruszczyzna21@uw.edu.pl
Желающих участвовать в конференции просим прислать заявку до 20 апреля 2016 г. по адресу
ruszczyzna21@uw.edu.pl
Opłata konferencyjna wynosi:
Pełna: 450 zł (koszty organizacyjne, publikacja referatów, uroczysta kolacja w dniu 15 września 2016 r.)
Dla uczestników zaocznych: 200 zł (koszty publikacji referatów).Koszt przejazdów, noclegu i wyżywienia pokrywają sami uczestnicy.
Полный взнос (личное участие в конференции) – 120 евро (организационные расходы, публикация текстов, фуршет 15 сентября 2016 г.).

Взнос для заочных участников конференции
50 евро (публикация текстов выступлений).

Проезд, ночлег и питание – за счёт участников.

Opłatę należy wnieść do 20 czerwca 2016 r. na konto:

68 1160 2202 0000 0000 3198 5621
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

 Tytuł wpłaty: Ruszczyzna 21, Imię i Nazwisko

Оплата принимается до 20 июня 2016 г. по нижеприведённым реквизитам:

PL 68 1160 2202 0000 0000 3198 5621
SWIFT: BIGBPLPW
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

В графе «наименование платежа» укажите:
Ruszczyzna 21, Имя и Фамилия